• Program de audiente

  INSPECTOR SEF:

  Col..Constantin FLOREA

  Marţi: 14.00-16.00

  (Î)PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF: 

  Lt. col. Cătălin COTOC

  Miercuri: 12.00-14.00

  ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF:

  Col. Adrian PĂDURARU

  Joi:14.00-16.00

 • Adresa

  Str. C. D. Fortunescu, nr. 2 Tel: 0251.510.126 Fax: 0251.510.127 e-mail: isuolteniadolj@yahoo.com

  Program de primire si restituire a cererilor si a documentatiilor depuse in vederea obtinerii:

  - avizelor/autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă; - acordurilor pentru organizarea jocurilor de artificii; - acordurilor pentru comercializare articole pirotehnice.

  Marţi: 8.30 - 16.30

  Joi: 8.30 - 18.30

  Sediul 1: Craiova, str. CD Fortunescu, nr.2

  Documentaţia poate fi depusă şi în format electronic, însoţită de semnătura electronică a factorilor implicaţi în procesul de avizare/autorizare la adresa de e-mail: avizare-autorizare@isudolj.ro